?

Log inDSC02272

Оказание правовой помощи в различных отраслях права - предоставление правовых услуг, направленных на обеспечение реализации прав и свобод человека и гражданина, защиты этих прав и свобод, их восстановление в случае нарушения.

Предоставление правовых услуг - предоставление правовой информации, консультаций и разъяснений по правовым вопросам; составление заявлений, жалоб, процессуальных и других документов правового характера; осуществление представительства интересов лица в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами; обеспечения защиты личности от обвинения; предоставления лицу помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации.

Первичная правовая помощь - заключается в информировании лица о его права и свободы, порядок их реализации, восстановления в случае их нарушения и порядок обжалования решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.

Первичная правовая помощь включает такие виды правовых услуг:

1) предоставление правовой информации;

2) предоставление консультаций и разъяснений по правовым вопросам;

3) составление заявлений, жалоб и других документов правового характера (кроме документов процессуального характера);

4) предоставление помощи в обеспечении доступа лица к вторичной правовой помощи и медиации.

Вторичная правовая помощь включает такие виды правовых услуг:

1) защита;

2) осуществление представительства интересов лиц в судах, других государственных органах, органах местного самоуправления, перед другими лицами;

3) составление документов процессуального характера.

Предоставление юридических услуг - предоставление консультаций по вопросам действующего законодательства, осуществление защиты прав и интересов лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, содействие применению государственного принуждения и реализации юридической ответственности лиц, прибегающих к противоправным действиям в отношении этого лица (оформление правовых документов, адвокатская помощь защита прав и интересов лица и т.д.).

Работаем также со всеми регионами Украины отдаленно - через Интернет.
Наши лучшие адвокаты работают для Вас в Киеве, Днепре и Львове. Связаться с ними можно по телефонам в Киеве - 0443388576; в Днепре - 0567671276; во Львове - 0322537860. Профессиональные услуги быстро. Бронируйте сейчас со скидкой 20%. Промокод АКЦИИ 550 для регистрации СМС на номер +380949108276.


В Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності з 2015 року валяється Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування запобіжних заходів до осіб, які підозрюються у вчиненні окремих злочинів, номер, дата реєстрації: 2324а від 09.07.2015 року, включено до порядку денного: 1852-VIII від 21.02.2017 року, яким передбачено скасування застави та інших альтернатив арешту, передбачається, що запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до службових осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні корупційних злочинів.
Нині Україна впритул наблизилася до інтеграції в європейське співтовариство. Але корупція, яка пронизала всі гілки влади та набрала в українському суспільстві катастрофічних масштабів, є однією з головних проблем, що загрожує майбутній євроінтеграції. Окрім того, саме корупція, не дозволяє економіці нормально функціонувати, завдає шкоди державному апарату, обмежує конституційні права громадян, руйнує моральні та суспільні цінності, та, врешті-решт, стала справжньою загрозою національній безпеці України.
Невід’ємна складова корупції – хабарництво. В Україні це явище охопило усі сфери життя. Оскільки одержання хабара є корисливим злочином, то він має виключно майновий характер. Ним можуть бути: майно (гроші, цінності та інші речі), право на нього (документи, які надають право отримати майно, користуватися ним або вимагати виконання зобов'язань тощо), будь-які дії майнового характеру (передача майнових вигод, відмова від них, відмова від прав на майно, безоплатне надання послуг, санаторних чи туристичних путівок, талонів на пальне, проведення будівельних або ремонтних робіт тощо). Розміри хабарів вражають: від кількох тисяч гривень до кількох сотень мільйонів.
Після Революції Гідності суспільство вимагає та очікує від влади рішучих дій щодо посадовців-хабарників, особливо щодо тих, яких, як-то кажуть, «спіймали на гарячому» або під час обшуку у службовому приміщенні вилучено великі суми гривень, доларів, євро, коштовності та т.п.
На жаль, у таких випадках діюче законодавство передбачає заставу. І, використовуючи таку норму, судді, які теж беруть хабарі, відпускають посадовця під заставу і, таким чином, дають можливість хабарнику переховуватися від органів досудового розслідування або суду та уникнути покарання, зводячи нанівець роботу правоохоронних органів.
На мою думку, настав час заборонити на законодавчому рівні відпускати під заставу посадових осіб, яких було затримано на місці злочину та у службових приміщеннях яких було знайдено докази провокації та/або отримання хабара, а також службових осіб, які своїми діями створили можливість процвітання хабарництва в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Метою законопроекту є скасування можливості застосування запобіжних заходів у вигляді застави, домашнього арешту, особистого зобов’язання, особистої поруки до службових осіб, яких було затримано на місці злочину та у службових приміщеннях яких було знайдено докази провокації та/або отримання хабара, а також службових осіб, які своїми діями створили можливість процвітання хабарництва в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Законопроектом пропонується встановлення обставин, які виключають можливість обрання будь-яких запобіжних заходів, окрім як тримання під вартою, до службових осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частинами другою, третьою, четвертою статті 189, статтями 365, 368, 368-2, 369-2, 370, 375, 376-1 Кримінального кодексу України.
Таким чином, запропонованими змінами передбачається, що запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до службових осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні корупційних злочинів.
У зазначеному законопроекті пропонується внести зміни до ряду статей Кримінального процесуального кодексу України, які встановлюють підстави і порядок застосування запобіжних заходів, зокрема, затримання особи та тримання особи під вартою
У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Кримінально процесуальний кодекс України.
Прийняття проекту не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів України.
Наши лучшие адвокаты работают для Вас в Киеве, Днепре и Львове. Связаться с ними можно по телефонам в Киеве - 0443388576; в Днепре - 0567671276; во Львове - 0322537860. Профессиональные услуги быстро. Бронируйте сейчас со скидкой 20%. Промокод АКЦИИ 550 для регистрации СМС на номер +380949108276.


Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядає Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо уточнення окремих положень та посилення відповідальності за деякі злочинні діяння, які посягають на життя і здоров'я особи, номер, дата реєстрації: 2207 від 23.02.2015, включено до порядку денного: 1852-VIII від 21.02.2017 року.
Необхідність ухвалення даного законопроекту полягає в наступному.
По перше, доцільним є визначення більш чітких рамок відмежування одних протиправних діянь від інших, тим самим зменшивши потенційну корупційну складову, яка полягає у можливості відповідних посадових осіб, на власний розсуд, кваліфікувати одні й ті самі дії, як різні, за ступенем суспільної небезпеки діяння.
Наприклад, відрізнити на практиці, в чому полягає різниця між мордуванням, вчиненим з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (ч. 2 ст. 126 КК України) та катуванням (ст. 127) – не можливо. При цьому, якщо у першому випадку, санкція передбачає можливість застосування покарання у вигляді обмеження, а не позбавлення волі, то в другому – ні.
Так, само, межа, за якою завершується «примушування давати показання при допиті із застосуванням насильства або із знущанням над особою» і починається катування, є занадто вузькою, а тому застереження, що міститься у ч. 2 ст. 373 КК України («за відсутності ознак катування») необхідно змінити, указавши конкретні ознаки, за наявності яких, діяння повинно кваліфікуватись вже за іншою статтею.
По друге, проект закону передбачає посилення відповідальності за окремі види насильницьких злочинів у випадках, коли їх скоєно по відношенню до найбільш вразливих верств населення (дітей, жінок, які перебувають у стані вагітності, осіб, що знаходяться в безпорадному стані) або членом організованої групи, що є особливо актуальним з огляду на погіршення криміногенної ситуації у державі та неконтрольованим обігом значної кількості зброї.
Особливої уваги заслуговує практична необхідність у посиленні відповідальності за вчинення зазначеної вище категорії злочинів службовими особами, перш за все працівниками правоохоронних органів, адже такі дії наносять шкоду не лише потерпілому, а і державним інтересам. Наслідком вчинення таких дій є зниження авторитету держави не лише на національному, а й на міжнародному рівнях.
Ще однією новелою законопроекту є встановлення кримінальної відповідальності за погрозу катуванням. При цьому, слід зазначити, що шкода, яка, окрім іншого, полягає в душевних хвилюваннях та психологічній травмі, якої зазнає потерпілий від таких дій, є цілком спів розмірною з тією, яку зазнає особа, якій погрожують убивством. Запровадження кримінальної відповідальності за такі діяння узгоджується і з досвідом інших країн, які перебувають на демократичному шляху розвитку (наприклад, стаття 1442 Кримінального кодексу Грузії).
Метою законодавчого акту є усунення колізій та встановлення чіткого розмежування складів злочинів, а також посилення відповідальності за окремі діяння, що посягають на життя та здоров’я фізичних осіб.
Проектом Закону пропонується встановлення більш жорсткого покарання за: нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого (при наявності обставин, які обтяжують вину); нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень, якщо такі дії, вчинені з особливою жорстокістю; мордування (при наявності обставин, які обтяжують вину); катування, погрози та незаконне позбавлення волі, вчинені службовою особою або членом організованої групи; вимагання, поєднане з катуванням або погрозою катування; примушування давати показання.
З метою усунення колізій, законопроект пропонує внесення змін до абзацу першого частини другої статті 161 (поєднане з насильством порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), доповнивши її словами «за відсутності ознак катування». Також, враховуючи завузьку різницю між катуванням та примушуванням давати показання при допиті із застосуванням насильства або із знущанням над особою, проектом Закону пропонується викласти абзац перший частини другої статті 373 у такій редакції: «ті самі дії, поєднані із застосуванням насильства, що не завдало фізичного болю, фізичних чи моральних страждань».
Крім того, пропонується установлення кримінальної відповідальності за погрозу катуванням шляхом внесення відповідних доповнень до ст. 129 КК України.
Законопроектом пропонується внести зміни та доповнення до ст.ст. 121 («умисне тяжке тілесне ушкодження»), 122 («умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження»), 126 («побої і мордування»), 127 («катування»), 129 («погроза вбивством»), 146 («незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), 161 («порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»), 189 («вимагання»), 373 («примушування давати показання») КК України.
Питання у згаданій сфері регулюється: Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, ратифікованою Законом України від 17.07.1997 за № 475/97-ВР; Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, ратифікованої указом Президії ВР Української РСР від 26.01.1987 за № 3484-ХІ; Кримінальним кодексом України.
Проект Закону не потребує внесення змін до інших законів та нормативно-правових актів.

Львів.Київ.Дніпро:

Наши лучшие адвокаты работают для Вас в Киеве, Днепре и Львове. Связаться с ними можно по телефонам в Киеве - 0443388576; в Днепре - 0567671276; во Львове - 0322537860. Профессиональные услуги быстро. Бронируйте сейчас со скидкой 20%. Промокод АКЦИИ 550 для регистрации СМС на номер +380949108276.


Кожем'якін А.А.
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядає Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо впровадження смертної кари як виду покарання за корупційні злочини), номер, дата реєстрації: 2159а від 24.06.2015 року, включено до порядку денного: 1852-VIII від 21.02.2017 року.

Вкрай низька та неефективна протидія корупції серед службових осіб, які займають особливо відповідальне становище в державі перешкоджає економічному зростанню в державі. Державні ресурси витрачаються не за цільовим призначенням, це призводить до соціальної нерівності та зубожіння населення.
Ситуація з покращенням добробуту населення залишається вкрай складною та напруженою. Не дивлячись на те, що Україні виділяються десятки мільярдів доларів міжнародної допомоги, яка повинна покращити фінансовий стан країни, позитивних зрушень в економіці не відбувається, в тому числі, через високу корумпованість у сфері використання державних коштів.
Саме тому, законопроектом пропонується посилити кримінальну відповідальність у вигляді смертної кари для службових осіб, які займають особливо відповідальне становище в державі за корупційні злочини.
Головною метою законопроекту є посилення кримінальної відповідальності за наступні злочини:
прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
незаконне збагачення.
Проектом закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 641 «Смертна кара». У зв’язку з чим внести зміни до статей 51 і 52 цього Кодексу, чим забезпечити внесення смертної кари до переліку видів покарань, які можуть бути застосовані судом до осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, віднести смертну кару до основних покарань.
Шляхом внесення змін до відповідних статей Кримінального кодексу України законопроектом передбачається встановити можливість застосування, як виняткової міри покарання смертної кари за корупційні злочини.
Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Кримінальний кодекс України.
Реалізація цього законопроекту, у разі прийняття його як Закону, не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

Львів.Київ.Дніпро:

Наши лучшие адвокаты работают для Вас в Киеве, Днепре и Львове. Связаться с ними можно по телефонам в Киеве - 0443388576; в Днепре - 0567671276; во Львове - 0322537860. Профессиональные услуги быстро. Бронируйте сейчас со скидкой 20%. Промокод АКЦИИ 550 для регистрации СМС на номер +380949108276.


Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядає Проект Закону про визнання самопроголошених організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка" терористичними організаціями, номер, дата реєстрації: 1278 від 10.12.2014 року, включено до порядку денного: 1852-VIII від 21.02.2017 року.

Україна зіткнулася з одним з найбільш складних і жорстоких видів тероризму. Тероризмом, що експортований сусідньою державою.
З лютого 2014 року Україна зазнає агресії з боку держави, яка була одним з гарантів її незалежності й територіальної цілісності. Російська Федерація окупувала два українські регіони - Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.
З березня 2014 року на територіях Донецької та Луганської областей за допомогою та безпосередньою участю Російської Федерації були створенні терористичні організації «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», які почали активно дестабілізувати ситуацію у південних і східних регіонах України.
Терористи не зупиняються перед масовими вбивствами мирних українських громадян, полюванням на людей, які розмовляють українською мовою та належать до єврейської чи ромської національності.
Підтримка терористів з боку Російської Федерації – найманцями, технікою, а в останні дні й безпосереднім використанням зброї російськими підрозділами проти українських військових – веде до продовження війни і перешкоджає встановленню миру. Це загрожує безпеці і стабільності всього Європейського континенту і світу. Підтвердженням цьому є збитий 17 липня 2014 року над територією України в районі міста Тореза Донецької області пасажирський літак Boeing-777 малайзійської авіакомпанії, на борту якого перебувало близько 300 пасажирів. За наявними у компетентних органів України даними цей терористичний акт вчинений бойовиками, які ведуть бойові дії проти України на території Донецької області, з використанням поставленого Російською Федерацією зенітно-ракетного комплексу «БУК».
Україна неодноразово пропонувала терористам припинити вогонь та сісти за стіл переговорів. Останні такі угоди були підписані у вересні цього року у Мінську.
З моменту підписання Мінських угод відбулося близько 4 тисяч порушень режиму припинення вогню з боку груп бойовиків. Більше 400 українських солдатів і сотні мирних жителів були вбиті. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала. Підтверджуються факти прибуття нових підрозділів російських військ в зону АТО.
Крім того, 2 листопада 2014 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей, всупереч передбаченому Мінським протоколом від 5 вересня 2014 року плану мирного врегулювання конфлікту в цих адміністративно-територіальних одиницях, сепаратистськими воєнізованими формуваннями за сприянням Російської Федерації було організовано проведення псевдовиборів.
Враховуючи викладене вище, пропонуємо Верховній Раді України прийняти Закон України про визнання самопроголошених організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» терористичними організаціями.
Проект спрямований на визнання самопроголошених організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» терористичними організаціями» та вжиття заходів щодо припинення та недопущення в подальшому їх діяльності на території України.
Проектом пропонується визнати самопроголошені організації «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка» терористичними організаціями».
Також пропонується встановити, що дія цього Закону поширюватиметься на всі незаконні військові формування та інші організації, що діють на території України, а також фізичних і юридичних осіб, які їх підтримують та фінансують, в тому числі представників іноземних держав, діяльність яких підпадає під ознаки терористичної діяльності відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом».
Крім того, цим Законом встановлюється, що при повідомленні особі про підозру у вчиненні дій, передбачених статтями 1, 2 цього Закону, вона та її майно підлягають негайному арешту. В разі неможливості повідомити такій особі про підозру у вчиненні дій, передбачених статтями 1, 2 цього Закону з поважних причин, а саме: знаходження за кордоном; знаходження на території, яка контролюється терористичними угрупованнями; ухилення від досудового слідства або суду, інших причин, її майно також підлягає негайному арешту за спеціальною процедурою, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Відносини у даній сфері регулюються Конституцією України, Кримінальним кодексом України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про боротьбу з тероризмом».

Львів.Київ.Дніпро:

Наши лучшие адвокаты работают для Вас в Киеве, Днепре и Львове. Связаться с ними можно по телефонам в Киеве - 0443388576; в Днепре - 0567671276; во Львове - 0322537860. Профессиональные услуги быстро. Бронируйте сейчас со скидкой 20%. Промокод АКЦИИ 550 для регистрации СМС на номер +380949108276.

Електронні докази.Сьогодні у першому читанні були прийняті зміни до процесуальних кодексів. Зокрема, КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА ПЕРЕДБАЧАЄ 5 ГЛАВУ "Докази та доказування", в якій вперше визначено поняття елетронні докази.

Стаття 99. Електронні докази

1. Електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатись, зокрема на портативних пристроях (картах пам'яті, мобільних телефонах та ін.), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).
2. Електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". Законом може бути визначено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу.
3. Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених в порядку, визначеному законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом.
4. Учасник справи, який подає копію електронного доказу, повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу електронного доказу.
5. Якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Стаття 100. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів

1. Оригінали або копії електронних доказів зберігаються у суді в матеріалах справи.
2. За заявою особи, яка надала суду оригінал електронного доказу на матеріальному носії, суд повертає такий матеріальний носій, на якому міститься оригінал доказу, цій особі після дослідження вказаного електронного доказу, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи, або після набрання судовим рішенням законної сили. У матеріалах справи залишається засвідчена суддею копія електронного доказу або витяг з нього.

Львів.Київ.Дніпро:

Наши лучшие адвокаты работают для Вас в Киеве, Днепре и Львове. Связаться с ними можно по телефонам в Киеве - 0443388576; в Днепре - 0567671276; во Львове - 0322537860. Профессиональные услуги быстро. Бронируйте сейчас со скидкой 20%. Промокод АКЦИИ 550 для регистрации СМС на номер +380949108276.


Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядає Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України, номер, дата реєстрації: 1303 від 09.12.2014 року, включено до порядку денного: 1852-VIII від 21.02.2017 року.

Проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України» розроблено з метою підвищення ефективності протидії держави злочинам, які мають на меті зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також містять ознаки державної зради (тобто перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України). Як свідчать події в контексті проведення антитерористичної операції на Донбасі, нинішні норми Кримінального кодексу України не є адекватними тій загрозі, яку уявляють такі злочини для національної безпеки України; не є «стримуючим фактором» для деяких представників влади та пересічних громадян від скоєння таких злочинів; у разі виявлення таких злочинів не дозволяють слідству схилити підозрюваних до співпраці через невелику різницю між мінімальним та максимальним покаранням, передбаченим за такі злочини. Посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України дозволить виправити ситуацію в інтересах національної безпеки України.
1. Посилити відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України адекватно тій загрозі, яку уявляють такі злочини для національної безпеки України.
2. Створити стримуючий фактор щодо скоєння злочинів проти основ національної безпеки України.
3. Створити умови для роботи слідчих органів щодо організації співпраці підозрюваних у злочинах проти основ національної безпеки України зі слідством.
Проектом закону пропонується:
- посилити відповідальність за злочини, передбачені статтєю 110. («Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України») та статтєю 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.
- запровадити норму покарання «довічне позбавлення волі» за злочини, передбачені статтєю 111 («Державна зрада») Кримінального кодексу України;
- передбачити додаткове покарання у вигляді обов’язкової норми щодо конфіскації майна за злочини, передбачені ст.110, 110-2, 111 КК.
- передбачити додаткове покарання у вигляді обов’язкової норми щодо позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’яти років за злочини, передбачені ст 110, 110-2.

Львів.Київ.Дніпро:

Наши лучшие адвокаты работают для Вас в Киеве, Днепре и Львове. Связаться с ними можно по телефонам в Киеве - 0443388576; в Днепре - 0567671276; во Львове - 0322537860. Профессиональные услуги быстро. Бронируйте сейчас со скидкой 20%. Промокод АКЦИИ 550 для регистрации СМС на номер +380949108276.
С 16 по 18 июня в Днепре прошел фестиваль блогеров Днепровский пост, который вместил в себя 6 панелей о политике, о блогерстве и просто о жизни.

Я не могла пропустить такое событие как фестиваль блогеров Днепровский пост и допустить, чтобы панель Политика прошла без моих участливых пять копеек, и лично мне представить, как такое возможно без меня, мне очень сложно.
На самом деле месседж очень важный. Все хотят видеть новые лица в политике, что-то новое, ни на кого не похожее, что самое интересное не за деньги купленное и в тоже самое время, всё внимание переводится на деньги. Если у вас нет денег, мы вас никогда не покажем, не продвинем, не пролоббируем и т.д.
Уважаемые господа эксперты забывают, что 9 мэров городов на предыдущих местных выборах заняли свои должности с нулевыми бюджетами своих избирательных компаний, я подчеркиваю, нульс в кармане. Об этом мало, кто знает.
И почти никому не известно, как мэры некоторых моногородов, больше 20 лет с нулевыми избирательными бюджетами, не единожды переизбирались и благополучно занимали свои посты.

Львів.Київ.Дніпро:

Наши лучшие адвокаты работают для Вас в Киеве, Днепре и Львове. Связаться с ними можно по телефонам в Киеве - 0443388576; в Днепре - 0567671276; во Львове - 0322537860. Профессиональные услуги быстро. Бронируйте сейчас со скидкой 20%. Промокод АКЦИИ 550 для регистрации СМС на номер +380949108276.


Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядає Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку проведення досудового розслідування у формі дізнання, номер, дата реєстрації: 1221 від 03.12.2014 року, включено до порядку денного: 1852-VIII від 21.02.2017 року.

Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено поділ кримінальних правопорушень на злочини та проступки. Досудове розслідування кримінальних проступків повинно здійснюватися у формі дізнання (стаття 215 КПК України). Главою 25 Кримінального процесуального кодексу України передбачено особливий порядок здійснення досудового розслідування кримінальних проступків.
При цьому започаткована Кримінальним процесуальним кодексом України ,,перебудова” кримінально караних діянь є досить сумнівною з точки зору її відповідності конституційним положенням та термінології.
Так, у Конституції України кримінально караними діяннями визначено лише злочини.
Зокрема, пунктом 22 статті 92 Конституції України прямо передбачено, що виключно законами України визначаються діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них. Термін „злочин” також застосовано у статтях 30, 31, 34, 39, 60, 62, 76, 111 Конституції України. При цьому поняття ,,кримінальні правопорушення” та ,,кримінальні проступки” в Конституції України відсутні.
У розділі X (Прикінцеві положення) Кримінального процесуального кодексу України наголошується, що положення, які стосуються кримінального провадження щодо кримінальних проступків, уводяться в дію одночасно з набранням чинності Законом України про кримінальні проступки. Проте вказаний Закон України до цього часу не прийнято, а Кримінальний кодекс України не передбачає такого виду кримінального правопорушення, як проступок.
На сьогодні відсутні чіткі критерії розмежування кримінальних проступків та злочинів. Такий стан правового регулювання не відповідає принципу уніфікації кримінального законодавства та мінімізації нормативного матеріалу. Крім того, можливе ускладнення правозастосовної практики, особливо це стосується розмежування різних видів караних діянь.
З огляду на викладене вважаємо, що необхідності в запровадженні в кримінальному законодавстві України категорії кримінальних проступків немає. Наявний на цей час поділ кримінально караних діянь на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі є достатнім для розмежування залежно від ступеня суспільної небезпечності діяння (дії чи бездіяльності), важливості та цінності об’єкта, який охороняється кримінальним законом, що обумовлює низку правових наслідків.
При цьому суспільна небезпечність є властивістю будь-якого злочину, оскільки є невід’ємною його частиною. Дії, які не мають таких властивостей, не можуть визнаватися злочинами, що й відрізняє їх від інших правопорушень, за які передбачена адміністративна чи дисциплінарна відповідальність.
Таким чином, запроваджена чинним Кримінальним кодексом України класифікація злочинів дозволяє повною мірою розмежовувати їх залежно від ступеня тяжкості для призначення виду і розміру покарання, прийняття рішення про звільнення від кримінальної відповідальності чи від покарання тощо.
З огляду на це пропонується скасувати інститут кримінальних проступків, натомість запровадити спрощений порядок досудового розслідування ряду злочинів невеликої тяжкості, а саме у формі дізнання. Реалізація цієї ідеї дозволить здійснити спрощення досудового розслідування визначеного переліку злочинів, що сприятиме зменшенню навантаження на органи досудового розслідування.
На сьогодні із загальної кількості розслідуваних злочинів тяжкі та особливо тяжкі складають лише чверть. Одночасно некваліфіковані крадіжки, шахрайства (частини 1 статей 185, 190 КК України) та легкі тілесні ушкодження (стаття 125 КК України) становлять майже 40 %.
Це призводить до того, що замість розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів слідчі змушені займатися досудовим розслідуванням правопорушень, які не становлять значної суспільної небезпеки.
Запровадження спрощеного порядку розслідування злочинів указаної категорії дозволить розвантажити слідчий апарат та надасть можливість зосередити його діяльність на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів. При цьому здійснювати досудове розслідування у формі дізнання зможуть працівники оперативних служб та дільничні інспектори міліції.
Метою законодавчого акта є вдосконалення порядку проведення досудового розслідування у формі дізнання.
Проектом Закону пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Податкового кодексу України, Кримінально-виконавчого кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Сімейного кодексу України, Законів України „Про судоустрій і статус суддів”, „Про прокуратуру”, „Про міліцію”, „Про Службу безпеки України”, „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду”, „Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”, „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, „Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України”, „Про імміграцію”, „Про громадянство України”, „Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України”, „Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України”, „Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України”, „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”, „Про Рахункову палату”, „Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим”, „Про страхування”, „Про судову експертизу”, „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, „Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України”, „Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”, „Про військовий обов’язок і військову службу”, „Про Державну прикордонну службу України”, „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, „Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, „Про захист прав споживачів”, „Про лікарські засоби”, „Про Державну кримінально-виконавчу службу України”, „Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим”, ,,Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року, ,,Про Національне антикорупційне бюро України”, ,,Про запобігання корупції”.
Зазначені зміни передбачають замінити застосовані в зазначених Законах України слова „кримінальні правопорушення” на слово „злочини”.
Змінами до Кримінального процесуального кодексу України передбачається здійснювати дізнання у кримінальних провадженнях про злочини, передбачені статтями 125 і 126, частиною першою статті 129, статтею 132, частинами першими статей 134 і 139, статтями 145, 164, 165 і 167, частинами першими статей 168, 172, 173, 175, статтею 180, частинами першими статей 184, 185, 186, 1881, 190, 192, 193, 194, статтями 195, 196, 197, частинами першими статей 2031, 204, 213, 248, 249, 286, 296, 299, 301, 309, 355, статтею 356, частинами першими статей 402, 412 Кримінального кодексу України.
Наши лучшие адвокаты работают для Вас в Киеве, Днепре и Львове. Связаться с ними можно по телефонам в Киеве - 0443388576; в Днепре - 0567671276; во Львове - 0322537860. Профессиональные услуги быстро. Бронируйте сейчас со скидкой 20%. Промокод АКЦИИ 550 для регистрации СМС на номер +380949108276.


На розгляді комітета з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності знаходиться Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення порядку здійснення досудового розслідування), номер, дата реєстрації: 1220 від 03.12.2014 року. Включено до порядку денного: 1852-VIII від 21.02.2017 року.

Згідно зі статтею 121 Конституції України, на прокуратуру покладено чітко визначені завдання, які не підлягають розширеному тлумаченню. Це, зокрема, стосується нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. При цьому Конституція не наділяє прокуратуру владно-управлінськими повноваженнями щодо органів виконавчої влади, у тому числі органів досудового розслідування.
У той же час, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України наділяє прокурора невластивими йому функціями, перетворюючи з особи, що здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового слідства, фактично на керівника досудового розслідування з дуже широкими повноваженнями.
Зокрема, це стосується права доручати органу досудового розслідування або оперативному підрозділу проведення у визначений ним строк будь-яких процесуальних дій; починати розслідування та самостійно проводити слідчі (розшукові) дії; закривати кримінальні провадження; погоджувати переважну більшість процесуальних рішень, прийнятих слідчим, у тому числі щодо притягнення особи до кримінальної відповідальності, обрання запобіжних заходів, проведення слідчих дій тощо.
Як наслідок, закріплення в КПК України функції прокуратури щодо процесуального керівництва досудовим розслідуванням, а фактично – організації досудового розслідування, прийняття процесуальних рішень слідчим виключно за згодою прокурора, надання йому права здійснювати досудове розслідування самостійно чи втручатися в досудове розслідування іншого органу майже в будь-якому кримінальному провадженні не відповідає проголошеному Конституцією України принципу розподілу влади.
У зв’язку з цим пропонується привести норми Кримінального процесуального кодексу України у відповідність до Конституції України та Закону України від 14 жовтня 2014 року „Про прокуратуру”, позбавивши прокурора невластивих йому функцій.
Запропоновані законопроектом зміни до КПК України також дозволять підвищити персональну відповідальність слідчих за прийняття ними процесуальних рішень, що сприятиме більш оперативному та ефективному дослідженню обставин кримінального провадження, наданню їм належної правової оцінки та забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому повноваження прокурора щодо нагляду за законністю здійснення досудового розслідування, вжиття ним заходів щодо недопущення порушень слідчими при проведенні слідчих дій та прийнятті процесуальних рішень, а також усунення ним вже допущених порушень та відновлення порушених прав залишаються без змін.
Крім того, КПК України містить ряд інших недоліків, які також потребують термінового вирішення.
Розробленим законопроектом пропонується усунути ці прорахунки та недоліки шляхом внесення відповідних змін до КПК України та ряду інших законодавчих актів.
Метою і завданням проекту Закону є приведення Кримінального процесуального кодексу України у відповідність до вимог Конституції України та інших Законів, а також вдосконалення порядку здійснення досудового розслідування.
Проектом Закону пропонується:
ліквідація процесуального керівництва прокурора під час досудового розслідування із залишенням функцій нагляду за дотриманням законності під час дізнання, досудового слідства;
повернення повноважень керівнику органу досудового розслідування в частині відсторонення слідчого від проведення досудового розслідування та призначення іншого слідчого, погодження повідомлення про підозру та проведення слідчих дій, витребування проваджень з метою перевірки та передачі їх до іншого органу досудового розслідування, скасування незаконних рішень слідчого, визначення місця проведення досудового розслідування, а також надання йому права продовження строку досудового розслідування та його встановлення при поверненні прокурором матеріалів у передбачених КПК України випадках;
оптимізація повноважень слідчого щодо надання доручень не лише оперативним підрозділам, а й іншим уповноваженим підрозділам про проведення слідчих (розшукових) дій, об’єднання, виділення, а також відкриття матеріалів розслідування, самостійне повідомлення про підозру, проведення освідування особи, огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, та розпорядження матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, виконання ухвали про арешт майна;
розширення підстав тимчасового доступу до речей і документів, а також спрощення порядку такого тимчасового доступу;
удосконалення порядку застосування запобіжних заходів у вигляді особистого зобов’язання та особистої поруки;
конкретизація підстав затримання без ухвали слідчого судді;
повернення обов’язку слідчого усувати причини і умови, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення;
визначення строків проведення експертизи та граничних строків, розширення переліку підстав призначення експертизи, зокрема додаткової або повторної;
удосконалення механізму закриття кримінального провадження та передбачення порядку звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності;
удосконалення порядку розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або керівника органу досудового розслідування тощо.
Разом з тим, проектом Закону України збережено основні інститути кримінального процесуального права, які відповідають демократичним засадам і особливостям розвитку українського суспільства, що забезпечить позитивне його сприйняття працівниками правоохоронних органів, судів, адвокатури, інших учасників кримінального провадження.
Проектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, розділу XII (Прикінцеві положення) Закону України „Про прокуратуру”
від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, Законів України ,,Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про телекомунікації”.
Зокрема, до Кримінального процесуального кодексу України пропонується внести зміни до 196 статей, а також доповнити цей Кодекс трьома новими статтями: 1101 (Подання слідчого в кримінальному провадженні), 2361 (Обшук особи), 2451 (Строки проведення експертизи).
В основному більшість зазначених змін стосуються повноважень прокурора щодо процесуального керівництва під час досудового розслідування (вносяться зміни до статті 36 КПК України та приводяться у відповідність до цього інші положення КПК України).
Пропонується внести зміни до положень КПК України щодо повноважень керівника органу досудового розслідування (статті 39, 218, 294); оптимізації повноважень слідчого щодо надання доручень не лише оперативним підрозділам, а й іншим уповноваженим підрозділам про проведення слідчих (розшукових) дій (статті 40, 41, 175, 217, 241, 248); розширення підстав тимчасового доступу до речей і документів та спрощення порядку тимчасового доступу до речей і документів (статті 159, 164, 165); спрощення порядку застосування запобіжних заходів у вигляді особистого зобов’язання та особистої поруки (статті 176, 177, 178, 179, 194); урегулювання питання про призначення осіб відповідальними за перебування затриманих з того підрозділу, у складі якого функціонує орган досудового розслідування (статті 210, 212); удосконалення механізму закриття кримінального провадження та передбачення порядку звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (статті 284, 286); удосконалення порядку розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або керівника органу досудового розслідування (стаття 303).
У Кодексі України про адміністративні правопорушення пропонується внести зміни до статті 1854, встановивши відповідальність за порушення експертом строків проведення експертизи; статті 1856, установивши відповідальність посадової особи за залишення без розгляду подання слідчого, а так само несвоєчасну відповідь на подання; статті 1858, установивши відповідальність за невиконання посадовою особою законних вимог слідчого, ухилення від виконання законних вимог слідчого щодо прибуття до органу досудового розслідування.
У розділі XII (Прикінцеві положення) Закону України „Про прокуратуру” від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII пропонується виключити підпункт „г” пункту 5 підрозділу 12 (щодо змін до частини другої статті 87 КПК України).
У Законі України ,,Про оперативно-розшукову діяльність” пропонується внести зміни щодо здійснення оперативно-розшукових заходів з метою розкриття злочинів та викриття винних осіб.
У Законі України „Про телекомунікації” пропонується внести зміни до частини четвертої статті 39 щодо проведення оперативно-розшукових заходів, проведення негласних слідчих (розшукових) дій та забезпечення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Прикінцевими положеннями проекту пропонується, що після набрання чинності Законом Кабінету Міністрів України необхідно затвердити Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (до його затвердження діють норми КПК України щодо ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до Положення, затвердженого Генеральною прокуратурою України.
Наши лучшие адвокаты работают для Вас в Киеве, Днепре и Львове. Связаться с ними можно по телефонам в Киеве - 0443388576; в Днепре - 0567671276; во Львове - 0322537860. Профессиональные услуги быстро. Бронируйте сейчас со скидкой 20%. Промокод АКЦИИ 550 для регистрации СМС на номер +380949108276.

Адвокат.Днепр.Киев.Львов

новости адвоката

June 2017
S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Юрист. Услуги

Львів.Київ.Дніпро

минимальная цена

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow